Tegninger og information om ekstremt vejr i Danmark

Projekt af Frits Ahlefeldt

Danmark bliver stadigt oftere ramt af okaner, stormflod, hedebølger, oversvømmelser, tørke og andre ekstreme vejrtyper. Mange eksperter mener vi nu kun skimter starten på en helt ny skala af vejrudfordringer, der rammer over hele verden, inklusiv herhjemme

Ekstremtvejr.dk er et projekt omkring hvad disse udfordringer går ud på, hvilken betydning det får og ikke mindst hvordan vi bedst imødegår og tilpasser vores liv, byer og samfund til dem i tide.